5700 שח -קיוטו

אסופה של אריגים, בהשראת  פריחת הדובדבן

1.80/0.90 + הדום 0.90/0.50